Kotor, Zanatska ulica pod Svetim Ivanom

Publikacija Kotor-Stari grad u formi panoramskog plana i ilustrovanog vodiča je objavljena početkom 2005. godine u izdanju Ministarstva kulture i medija Republike Crne Gore, kao deo serije panoramskih karata starih gradova i nacionalnih parkova Crne Gore. Ovde je izvučena jedna zanimljiva šetnja kroz manje poznate ulice kotorskog Starog grada, u podnožju brda i tvrđave Sveti Ivan.

Stari grad Kotor je jedinstvena urbana tvorevina, jedan od najljepših istorijskih gradova na jadranskoj obali i Balkanskom poluostrvu. Zajedno sa okolnim područjem Kotorskog i Risanskog zaliva (sjevernim dijelom Boke Kotorske), naseljima na njegovim obalama i naslanjajućim planinama stavljen je pod zaštitu cijelog svijeta u okviru institucije Unesco.

Kotorski Stari grad je utvrđen moćnim bedemima i podjeljen je na dva dijela. Donji je trouglastog oblika, naslanja se na more, ravan je i naseljen. Gornji se nalazi na strmoj litici i nepogodan je za naseljavanje. Ulica starog grada Kotora u pravcu sjever-jug, ispod Kastela Sveti Ivan (San Giovanni) se pruža linijom razgraničenja ravnog i strmog dijela Kotora u zidinama. Ona je zbog svog privrednog karaktera u prošlosti dobila naziv Zanatska ulica. Kotorani vole da kažu da je ovo najsrednjovjekovnija ulica Starog grada.

Glavna svakodnevna gradska ili turistička pješačka kretanja u starom Kotoru se odvijaju u području između trgova Od Oružja, ispred Katedrale, Muzeja i Svetog Luke. Ova maršruta ostavlja cijeli istočni deo Starog Kotora van intenzivnih kretanja, iako pomenuta saobraćajnica pod Svetim Ivanom baštini izuzetno lijepe i značajne ambijente i spomenike kulture. Odsustvo ljudi i sadržaja (prodavnica i kafića) daje cijelom potezu izvesnu mitsku, tajnovitu atmosferu, a prisustvo velikog broja crkava naglašava njen duhovni značaj.

Na počecima-krajevima itinerera se nalaze dvije gradske kapije. To su dva od tri glavna ulaza u Stari grad. Sjeverni ulaz u grad predstavljaju renesansna Vrata od Rijeke sa kamenim mostom preko rijeke Škurde. Na jugu se ulazi u grad kroz trostruka Vrata od Gurdića. Obe kapije sa pripadajućim mostovima se nalaze u predivnom prirodnom ambijentu dodira slatkovodnog vodotoka i mora. Sjeverno od grada je rječica Škurda, duga samo par stotina metara. Posebno je zanimljiv Gurdić, slatkovodni izvor koji direktno iz stene ulazi u more. Ovaj prirodni fenomen u okruženju sa srednjovjekovim zidinama, mletačkom kulom i trostrukom kapijom čini izuzetan kulturni predio.

 

 

U Kotoru je sačuvano šest srednjovjekovnih crkava izuzetnog značaja:

– crkva Sv. Marije od Rijeke (Koleđata), iz 1221 godine, restaurisana posle zemljotresa 1979.

– crkva Sv. Luke, iz 1195, restaurisana posle zemljotresa 1979.

– crkva Sv. Mihaila, XIII vijek,  restaurisana posle zemljotresa 1979.

– crkva Sv. Ane, XII-XIII vijek, restaurisana posle zemljotresa 1979.

– Katedrala Svetog Tripuna, slojevita građevina (IX-XIX v.), otvorena novembra 2000. nakon dugogodišnje restauracije

– crkva Sv. Pavla, 1263. god, obnovljena 2014.

Četiri crkve od pomenutih šest se nalaze duž ove komunikacije. Pored njih, postoje još dvije crkve iz baroknog perioda (Sv. Josipa i Sv. Frana, obe iz XII vijeka), nekoliko značajnih palata, moćna struktura nekadašnjeg zatvora i kompleks mletačke bolnice pretvoren u Kulturni centar.

 

 

Bastion Gurdić, 1470 g.

Gurdić Bastion, 1470

 

Vrata od Gurdića, Južna vrata, XIII-XVIII v

The Gurdić gate, South Gate, XIII-XVIII c

 

Mletačka kasarna, 1765. g.

Venetian Military Barracks, 1765

 

Samostan Sv. Frana, XVII v

Monastery of St Francis, XVII c

 

Mletačka Vojna bolnica, 1769. g, Centar za kulturu

Venetian Military Hospital, 1769, Cultural Centre 

 

Palata Vrakjen, XVIII v

Vrakjen Palace, XVIII c

 

Katedrala Svetog Tripuna, 1166. g, starija crkva Sv. Tripuna IX v

St Triphon`s Cathedrale, 1166, Older Church of St. Triphon, IX c

 

Biskupija

Bishop`s Palace

 

Palata Drago, XV – XVII v, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture

Drago Palace, XV – XVII c, Regional Institute for Preservation of Cultural Monuments

 

Crkva Svetog Pavla, 1263. g.

St Paul`s Church, 1263

 

Zatvor, XIX v

Prison, XIX c

 

Crkva Svetog Josipa, XVII v

St Joseph`s Church, XVII c

 

Palata Grgurina, 1732 g, Pomorski muzej Crne Gore

Grgurina Palace, 1732, Maritime Museum

 

Crkva Svete Ane, kraj XII – poč. XIII v

St Anne`s Church, end of XII – beg. XIII c

 

Crkva Svetog Luke, 1195. g.

St Luke`s Church, 1195

 

Crkva Svetog Mihaila, kraj XIII – poč. XIV v, starija ranohrišćanska bazilika VI v (izvan itinerera)

St Michael`s Church, end of XIII – beg. XIV c, Older Earlychristian Basilica, VI c (out of the itinerary)

 

Palata Grubonja, XVI v, grb apoteke iz 1326. g.

Grubonja Palace, XVI c, coat of arms of chemistry, 1326

 

Crkva Svete Marije od Rijeke, 1221 g, starija ranohrišćanska bazilika VI v

Church of St Mary, 1221, Older Earlychristian Basilica, VI c

 

Vrata od Rijeke, Sjeverna vrata, 1540. g.

The River Gate, North Gate, 1540

 

Bastion Bembo, 1540, Ljetna pozornica

Bembo Bastion, 1540, Open Air Scene

 

Bastion Riva, 1516. g.

Riva Bastion, 1516

 

Stara električna centrala, 20. v.

Old Power Station, XX c

 

Crkva Gospe od Zdravlja, 1518. g. / Church of Our Lady of Remedy , 1518

Kaštio Sveti Ivan, ilirska gradina / Castel St John, Illyrian fort