Day: March 2, 2017

Venac

Prostorne granice utvrđenih gradskih centara su definisane gradskim zidinama kao jakim barijerama između unutrašnjeg grada i delova spolja. Zbog prepreke u razvoju, veliki broj gradova je porušio svoje zidine, bastione i rovove i na njihovom mestu razvio kružne sisteme urbanih blokova, parkova i ozelenjenih bulevara, dok je karakter unutrašnjeg grada kao starog centra zadržan. Saobraćaj […]

Read More