Day: March 8, 2017

Međunarodni put Beograd-Budimpešta

Drumska saobraćajnica koja povezuje Budimpeštu sa Beogradom je sagrađena tridesetih godina XX veka. Ovaj važan put je veza Srednje Evrope sa transevropskim putem zapad – istok koji prolazi kroz Beograd. Vlasti Kraljevine Jugoslavije su dale saobraćajnici Beograd – Novi Sad – Subotica naziv “Međunarodni put”. Prema kasnijim konvencijama dobija naziv E-75, a danas je alternativan […]

Read More