Day: March 29, 2017

Urbana toponimija – Urban toponymy

Prezentovano na konferenciji i publikovano u zborniku radova “Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova – Preservation and improvement of historic cities”, Sremski Karlovci, 15-16. maj 2014. Nevena Debljović Ristić, Aleksandar Stanojlović   ISTORIJSKI URBANI PROSTORI I NJIHOVI TOPONIMI Ključne reči: istorijski urbani prostori, toponimija, toponomastika, interakcije Sudbinu grada, onoga što vezuje njegovo pamćenje sa njegovom sadašnjošću i […]

Read More