Day: February 3, 2018

Šetnje kroz istorijski centar / Walks through Historic Centre

  Glavne ulice većine starih gradova Evrope (korzo, čaršija, cardo, decumanus) seku se u gradskom središtu i formiraju gradski trg, odakle vode ka kapijama grada i dalje putevima ka drugim mestima. Oko istorijskog grada se pružaju gradske zidine ili venci saobraćajnica na mestima nekadašnjih utvrđenja. Prema ovoj matrici, starovaroške turističke šetnje su turistički itinereri koji […]

Read More