Šetnje kroz istorijski centar / Walks through Historic Centre

Šetnje kroz istorijski centar su turistički itinereri koji građane i goste grada provode kroz najvažnije javne prostore u istorijskom delu grada. Iz prostornog i urbanističkog ugla posmatranja, prototip istorijskog grada se sastoji od dve glavne ulice koje se seku u gradskom središtu i formiraju gradski trg. Te dve glavne ulice (korzo, čaršija, cardo, decumanus) vode ka kapijama grada i dalje putevima ka drugim mestima, čine prostore kojima se odvijaju prve dve gradske šetnje. Treća šetnja se odvija obodom istorijskog centra, kružnim vencem oko istorijskog grada ili duž gradskih zidina, ukoliko su sačuvane.

 

Walks through Historic Centre are touristic itinerary which citizens and tourists take through the most important public spaces in historic part of the city. From spatial and urbanists point of view, prototype of historic city consists of two major streets, which cross in the centre and form the city square. Those two streets (Corso, Carşi, Cardo, Decumanus) which lead to the city gates and roads towards other places further on, form two major walks. The third walk goes along the perimeter of historic centre, circle ring road around the old city centre, or along city walls, if they are preserved.

 

Šetnje kroz istorijski centar Beograda po toj šemi obuhvataju pešačke prostore starog centra, u kome se nalaze nataloženi urbani slojevi iz 2000 godina bogate istorije urbanog razvoja Beograda.

Prva šetnja u pravcu jugoistok – severozapad obuhvata prostor centralne Knez Mihailove ulice i paralelnih ulica Vasine, Uzun Mirkove i Studentskog trga, duž nekadašnjih saobraćajnica Cardo i Carigradski drum na beogradskom grebenu. Povezuje Beogradsku tvrđavu i Stambol kapiju na Trgu republike.

Druga šetnja u pravcu jugozapad – severoistok obuhvata ulicu Kralja Petra, koja povezuje Pristanište na Savi i Sava kapiju i dunavsku padinu, Dorćol i dalje Temišvarsku kapiju i dorćolsku marinu.

Treća šetnja prati liniju Venac (Kosančićev, Topličin, Obilićev) – Trg republike – Skadarlija, povezuje savsku i dunavsku padinu i nekadašnje kapije Sava, Varoš, Stambol i Vidin kapiju.

 

 

Walks through Historic Centre of Belgrade, following the basic pattern, are traced along pedestrian zones in the old city centre, where urban layers from 2000 years of urban history are sedimented.

The first walk in the southeast – northwest direction occupies the central Kneza Mihaila street and parallel Vasina, Uzun Mirkova and Studentski trg, along former Cardo and Constantinople Road, on Belgrade Crest. Connects Belgrade Fortress and Stambol Gate on Trg Republike.

The second walk in the southwest – northeast direction occupies Kralja Petra street, which connects the Sava Riverport, Sava Gate and the Danube slope, Dorćol and Temesvar Gate.

The third walk follows the line of the Ring (Kosančićev, Topličin, Obilićev Venac) – Trg Republike – Skadarlija, connects Sava and the Danube slope and former Gates (Sava, Varoš, Stambol, Vidin)