Category: Saobraćajno nasleđe

Beλиград – идеје за велики град

ŽELEZNIČKI KORIDOR BEOGRAD 1884.   Inicijativa za očuvanjem saobraćajnog koridora u Beogradu, od Starog železničkog mosta na Savi do Železničke stanice Beograd. Ovo je trasa prve železničke pruge u državi Srbiji. Prvi levi kolosek je mesto gde je došao prvi voz u Beograd. Ovo je izuzetan spomenik saobraćajne kulture u Srbiji: Železnička stanica, Ložinica, Vodotoranj, trasa, […]

Read More

Zelene staze – Greenways

Društvo ljubitelja biciklizma “Jugocikling kampanja” iz Beograda je pokrenulo projekat pretvaranja trasa nekadašnjih železničkih pruga u zelene biciklističke i pešačke staze. U 2015. godini projekat je sproveden pod imenom “Mogućnost transformisanja napuštenih pruga u Srbiji u zelene staze”, a u 2016. godini pod imenom “Detaljna razrada deonica mreže napuštenih železničkih pruga – zelenih staza i […]

Read More

Riječka industrijska baština

Rijeka na karti svjetske industrijske baštine Udruga Pro torpedo iz Rijeke objavila je 2013. godine vodič i kartu riječke industrijske baštine za boljim upoznavanjem i vrednovanjem tragova riječke industrije. Time je Pro torpedo dio industrijskoga kulturnog identiteta Rijeke prezentirao javnosti, da bi se što više sačuvalo za buduće naraštaje. Pojam industrijske baštine u Rijeci nije […]

Read More

Saobraćajno nasleđe Đerdapa

Đerdapska klisura pruža sto kilometara veličanstvene prirode i istorije u kojoj se Dunav stešnjen između planina Srbije i Rumunije probija ka Vlaškoj niziji i Crnom moru. U imenu čuva uspomenu na turske osvajače. Gerdap na turskom znači mesto opasno za plovidbu, vrtlog, vir. Rimljani i Sloveni su ga zvali Gvozdena vrata. To je najstarija geološka […]

Read More

Međunarodni put Beograd-Budimpešta

Drumska saobraćajnica koja povezuje Budimpeštu sa Beogradom je sagrađena tridesetih godina XX veka. Ovaj važan put je veza Srednje Evrope sa transevropskim putem zapad – istok koji prolazi kroz Beograd. Vlasti Kraljevine Jugoslavije su dale saobraćajnici Beograd – Novi Sad – Subotica naziv “Međunarodni put”. Prema kasnijim konvencijama dobija naziv E-75, a danas je alternativan […]

Read More

Virtuelna vožnja tramvajem i vozom po Novom Sadu

Virtuelna vožnja tramvajem i vozom po Novom Sadu javno je predstavljena 30. septembra 2011. godine, prezentacijom i javnom diskusijom u Kulturnom centru Novog Sada, koja je organizovana u sklopu obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti i povodom 100 godina uvođenja tramvajskog saobraćaja u Novom Sadu. Organizator: Udruženje građana Suburbium   Ovo nije sentimentalno i romantično putovanje u […]

Read More

Auto-put “Bratstvo-jedinstvo”

Autoput Bratstvo i jedinstvo – Аутопут Братство и единство – Avtocesta Bratstvo in enotnost – Аутопут Братство и јединствo – Highway “Brotherhood and Unity”   Autoput Bratstvo i jedinstvo je bio najvažniji putni pravac u nekadašnjoj Jugoslaviji. Povezivao je četiri republike, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Makedoniju i tangirao Bosnu i Hercegovinu. Sagrađen je u prvim godinama […]

Read More