Category: Urbana Istorija

Šetnje kroz istorijski centar / Walks through Historic Centre

  Glavne ulice većine starih gradova Evrope (korzo, čaršija, cardo, decumanus) seku se u gradskom središtu i formiraju gradski trg, odakle vode ka kapijama grada i dalje putevima ka drugim mestima. Oko istorijskog grada se pružaju gradske zidine ili venci saobraćajnica na mestima nekadašnjih utvrđenja. Prema ovoj matrici, starovaroške turističke šetnje su turistički itinereri koji […]

Read More

Urbana toponimija – Urban toponymy

Prezentovano na konferenciji i publikovano u zborniku radova “Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova – Preservation and improvement of historic cities”, Sremski Karlovci, 15-16. maj 2014. Nevena Debljović Ristić, Aleksandar Stanojlović   ISTORIJSKI URBANI PROSTORI I NJIHOVI TOPONIMI Ključne reči: istorijski urbani prostori, toponimija, toponomastika, interakcije Sudbinu grada, onoga što vezuje njegovo pamćenje sa njegovom sadašnjošću i […]

Read More

Bulevar Mihajla Pupina u Novom Sadu

Od radijalnog ka ortogonalnom gradu Autor: Aleksandar Stanojlović Časopis Društva arhitekata Novog Sada DaNS broj 52, decembar 2005.     Bulevari Novog Sada, posebno Bulevar Mihajla Pupina i Bulevar Oslobođenja, nastali su iz osnovne ideje koja je tradicionalno vođenje magistralnog saobraćaja radijalnog sistema trebalo da transformiše u ortogonalni. Prvobitne postavke dao je arhitekta Jurij Najdhart […]

Read More

Stara industrijska zona na Tamišu – Old Industrial Zone at Tamiš

Prostorna celina starih saobraćajnih i industrijskih postrojenja na Tamišu Pančevo je tradicionalno zanatski i industrijski grad. Pored aero-zagađenja i drugih posledica koje imaju industrijski gradovi, Pančevo ima uslove i potencijal da postane reprezentativni nacionalni i regionalni predstavnik industrijskog i saobraćajnog nasleđa i tehničke kulture. Osnovu za ovu ambicioznu ideju predstavljaju celina prelepih starih saobraćajnih i […]

Read More